Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení:

Uděluji správci osobních údajů Grifart, spol. s r.o., IČO 25501186, Haasova 3190/37a, 616 00 Brno svobodný a vědomý souhlas s manuálním i automatizovaným zpracováním svých osobních údajů uvedených na tomto registračním formuláři pro marketingové účely, a to na dobu 3 let nebo do odvolání souhlasu.

Současně uděluji výše uvedenému správci a za stejných podmínek svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Před udělením souhlasu jsem byl(a) informován(a) o svých právech v souladu s § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy na adresu odvolani.souhlasu@grifart.cz

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde.